Περίδεση Τραχήλου: Από την 14η-16η εβδομάδα της εγκυμοσύνης αρχίζει η παρακολούθηση του μήκους του τραχήλου, συνήθως με κολπικό υπέρηχο.  Έχει συνδεθεί το μήκος του τραχήλου με πιθανότητα πρόωρου τοκετού.  Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η περίδεση του τραχήλου.

Ανά μήνα επαναλαμβάνονται: Γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, και φτάνοντας στη 28η εβδομάδα της κύησης, καμπύλη σακχάρου για λανθάνοντα διαβήτη κύησης.