Επόμενα βήματα μετά από τη χειρουργική επέμβαση

Μετά την αφαίρεση του όγκου ή του μαστού η ασθενής είναι ελεύθερη νόσου.  Επειδή όμως υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος να υπάρχουν κακοήθη κύτταρα στη περιοχή της επέμβασης για την μείωση του κινδύνου εμφάνισης υποτροπής της νόσου, η ασθενής πρέπει να κάνει μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.